پژوهشکده زیست فناوری

تاسيس پژوهشکده زيست فناوري دانشگاه اروميه در سال 1379 با دريافت مجوز اصولي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري، با هدف انجام تحقيقات پيشرفته، بومي سازي و گسترش فناوري، توليد مواد بيولوژيک و آموزش محققين و پژوهشگران ارشد در سطح منطقه اي و ملي در حوزه زيست فناوري مي باشد. و به ياري خداوند از اواسط سال 1386 اين مجموعه با رفع نواقص تاسيساتي و تجهيزات دستگاهي راه اندازي و با ظرفيت کامل به طور شبانه روزي در اختيار محققين قرار گرفت. هم اکنون اين مجموعه با رياست آقاي دکتر سبزي در قالب سه

گروه تخصصي :

 بيوتکنولوژي کشاورزي : (مدير گروه آقاي دکتر محمود رضازاده)

 بيوتکنولوژي سلولي و مولکولي: (مدير گروه آقاي دکتر نوروز دليرژ)

 بيوتکنولوژي گياهان دارويي و صنعتي  : (مديرگروه آقاي دکتر عباس حسني)

 

در بخش تحقيقاتي، هدايت  40 طرح مصوب و 51 پايان نامه در مقاطع  دکتري تخصصي و کارشناسي ارشد و در بخش آموزشي، مجري 2 رشته تحصيلي به شرح ذيل مي باشد:

-  مقطع دکتري تخصصي ايمونولوژي دامپزشکي ( پذيرش دانشجو براي اولين بار در سطح کشور )

 

-  مقطع کارشناسي ارشد مهندسي بيوتکنولوزي کشاورزي.

 

رياست پژوهشکده

دکتر رضا امامعلی سبزی

مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر رضا درویش زاده

مدیر گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی

دکتر عباس حسنی

مدیر گروه بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی

دکتر نوروز دلیرژ

مدیر گروه بیوالکتروشیمی

دکتر رضا امامعلی سبزی