امروز

English دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

عناوین، اهداف و سرفصلهای آموزشی کارگاه های در دست برگزاری پژوهشکده زیست فناوری اعلام شد

 

با توجه به لحاظ حدنصاب تعداد شرکت کنندگان هر کارگاه، اولويت با ثبت نام کنندگان اوليه خواهد بود.

مهلت ثبت نام جهت شرکت در هر کارگاه حداکثر 15 روز قبل از برگزار ي دوره مذکور مي باشد.

در پايان هر دوره به شرکت کنندگان گواهينامه معتبر اعطا خواهد شد.

مراحل ثبت نام:

داوطلبان فرم ثبت نام را تكميل نموده و از طريق E-mail و يا فاكس (3440199- 0441) به پژوهشكده ارسال نمايند. در صورت دريافت پذيرش، بايستي در مهلت مقرر هزينه ثبت‌نام را به شماره حساب 0207667736005 بانک ملي شعبه دانشگاه اروميه بنام رضا امامعلي سبزي - ساسان مشکي واريز و تصوير فيش واريزي را به نشاني  Sm.azizi@urmia.ac.ir ايميل نمايند.

جهت اطلاع از زمان برگزاری و عناوین کارگاه ها و تکمیل فرم ثبت نام به فایلهای ضمیمه مراجعه فرمائید.

 

http://zistfanavari.urmia.ac.ir/sites/zistfanavari.urmia.ac.ir/files/kargah-ulumzisti.jpg

 

دانلود فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی

دانلود لیست کارگاههای آموزشی