امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

اهداف و ماموریت های گروه پژوهشی بیوالکترشیمی:

 اهداف بلند مدت(5 ساله)گروه پژوهشی:

1- 

بررسی الکتروشیمیایی مواد بیولوژیک

2- 

تولید نانو ذره های موثر در بیوالکترو شیمی

3-  تولید کیت های آزمایشگاهی بر اساس فعالیت بیوسنسور ها

4- ارتقاع کیفیت پژوهش در استان

5- 

ارتقای کیفیت آموزش در استان

6- 

ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی و تولیدی بیوتکنولوژی منطقه ای و بین الملی جهت مشارکت در روند اقتصاد مقاومتی

7- 

ایجاد اشتغال و پایه ریزی صنعت بیوتکنولوژی با ارزش افزوده بسیار بالا

8- ارتقا سطح بیوتکنولوژی استان به عنوان قطب بیوتکنولوژی کشوری و منطقه ای با همکاری پارک علم و فنآوری و مراکز رشد.

 

ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی:

    1-  

فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی و نرم افزاری لازم

    2- تامین نیروی انسانی محقق و تامین منابع مالی مورد نیاز

3- 

ست آپ آزمایشات بیو الکترو شیمی

4- 

بررسی ازمایشگاهی مواد بیولوژیکی دارای ویژه گی های فلئورسانس

5- 

بررسی امکان کونژوگاسیون مواد شیمیایی با آنتی بادی ها

 

 ماموریت:

بررسي رفتار الکتروشيميايي ترکيبات بيولوژيکي.بررسي امکان ساخت نانو بيوسنسور با استفاده از آنزيم و آنتي بادي.بررسي امکان ساخت کيت اندازه گيري، شناسايي و تشخيص ترکيبات بيولوژيکي.

 

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

 آقای دکتر حبیب مهری زاده

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه 

bioins@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  04433440199