امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی

ردیف عنوان طرح گروه پژوهشی نام مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
1 تولید ritoximab آنتی بادی مونوکلونال ضد cd20 در گیاه توتون بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر مرادد جعفری 94/7/20
2 گروه بندی هتروتیک و تولید هیبرید های با عملکرد بالا در ذرت با استفاده از نشانگر های مولکولی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر رضا درویش زاده 94/7/20
3 مقایسه پروتئومی سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporarium در واکنش به پاتوژن قارچی ایزولهه های مختلف جنس Lecanicillium بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر فریبا مهرخو 96/8/6
4 ساخت یک کیت جدید استخراج DNA بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر رامین مناف فر 96/5/16 97/5/16
5 تولید دارو های روتین پلاس بیوفلاونوئید ها از منابع گیاهی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر محمدد فتاحی 96/8/30