امروز

English چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

 اهداف و ماموریت های گروه پژوهشی بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی:

الف- اهداف بلند مدت(5 ساله)گروه پژوهشی:

1-    

انتقال و بومی سازی بیوتکنولوژی

2-   

تولید بیوتکنولوژی 

3-   

تولید مواد نوترکیب از جمله دارو ها 

4-   

تولید آنتی بادی منوکلونال و پلی کلونال 

5-   

تولید آنتی سرم های دارویی 

6-   

تولید کیت های آزمایشگاهی 

7-   

تولید سلول های بنیادی و سلول درمانی 

8-   

ایجاد و تسهیلات پیوند مغز استخوان 

9-   

مبارزه با بیوتروریسم و تولید آنتی سرم های مربوطه 

10- 

تولید انواع واکسن های انسانی و دامی 

11- 

ارتقاع کیفیت پژوهش در استان 

12-

ارتقای کیفیت آموزش در استان 

13-

ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی و تولیدی بیوتکنولوژی منطقه ای و بین الملی جهت مشارکت در روند اقتصاد مقاومتی 

14-

ایجاد اشتغال و پایه ریزی صنعت بیوتکنولوژی با ارزش افزوده بسیار بالا 

15-

ارتقا سطح بیوتکنولوژی استان به عنوان قطب بیوتکنولوژی کشوری و منطقه ای با همکاری پارک علم و فنآوری و مراکز رشد. 

ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی:

1-    

 فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی و نرم افزاری لازم 

2-   

تامین نیروی انسانی محقق و تامین منابع مالی مورد نیاز 

3-   

تولید آنتی بادی های پلی کلونال 

4- تست آزمایشگاهی واکسن ها 

ماموریت های گروه بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی:

تحقيق و مطالعه در زمينه بيولوژي سلولي و مولکولي. تحقيق و مطالعه به منظور توليد محصولات نوترکيب. تحقيق و مطالعه به منظور توليد آنتي باديهاي منوکلونال وکيتهاي تشخيصي. تحقيق و مطالعه به منظور توليد واکسنهاي سلولي و مولکولي. تحقيق و مطالعه به منظور توليد حيوانات ترانسژن. تحقيق و مطالعه در زمينه زيست فناوري توليد مثل. تحقيق و مطالعه در زمينه بيوانفورماتيک (داده پردازي زيستي). تحقيق و مطالعه در زمينه زيست فناوري هسته اي.   تحقيق و مطالعه در زمينه بيوتراپي و ژن درماني. تحقيق و مطالعه در زمينه اخلاق بيوتکنولوژي  و MBA بيوتکنولوژي

 

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

 آقای دکتر مزدک رازی

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه 

bioins@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  04433440199