امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی

ردیف عنوان طرح گروه پژوهشی نام مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
1 - اثرات حفاظتي Nigella Sativa از نورونهاي حسي گانگليون پشتينخاعي رت بعد از انجام اکسوتومي بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی دکتر رحیم حب نقی 86/4/1 86/9/15
2 مطالعه مقايسه اي اثرات آنتي اکسيدانتي و ضد دردي silymarin و عصاره Achillea در موش هاي سوري بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی دکتر حسن ملکی نژاد 88/3/15 88/12/15