امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

اهداف و ماموریت های گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی:

ااهداف بلند مدت(5 ساله)گروه پژوهشی:

1-    

انتقال و بومی سازی بیوتکنولوژی دارویی

2-   

تولید بیوتکنولوژی دارویی

3-   

شناسایی فلور گیاهان دارویی منطقه

4-   

استخراج و شنایایی مواد موثر دارویی از گیاهان

5-   

تولید دارو های موثره گیاهی و تجاری سازی آنها

6-   

ارتقاع کیفیت پژوهش در استان

7-   

ارتقای کیفیت آموزش در استان

8-   

ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی و تولیدی بیوتکنولوژی منطقه ای و بین الملی جهت مشارکت در روند اقتصاد مقاومتی

9-   

ایجاد اشتغال و پایه ریزی صنعت بیوتکنولوژی با ارزش افزوده بسیار بالا

10- 

ارتقا سطح بیوتکنولوژی استان به عنوان قطب بیوتکنولوژی کشوری و منطقه ای با همکاری پارک علم و فنآوری و مراکز رشد.

 

ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی:

1-    

فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی و نرم افزاری لازم

2-   

تامین نیروی انسانی محقق و تامین منابع مالی مورد نیاز

3-  

شناسایی گیاهان دارویی مهم منطقه

4-   

تشکیل تیم تحقیقاتی شامل گیاه شناس فارماکوگنوزیست دارویاز و کلینیسین

5-   

جداسازی و شناسایی عصاره گیاهان دارویی 

 

ماموریت های گروه:

تحقيقات، جمع آوري، شناسايي و بررسي تنوع ژنتيکي گونه هاي دارويي منطقه.احداث کلکسيون زنده و هرباريوم.بررسي اثر تنشهاي محيطي بر رشد، کميت و کيفيت مواد موثره.انتخاب ژنوتيپ هاي برتر به منظور کشت در سطح وسيع و توليد انبوه.تحقيقات فيتوشيمي. تحقيقات بررسي اثرات بيولوژيک گياهان دارويي بر انسان، دام، گياه.شناسايي و استخراج متابوليتهاي ثانويه حاصل از گياهان.تولید دارو از مواد موثره گیاهان. 

 

 

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

 آقای دکتر فروغ محترمی

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه 

bioins@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  04433440199