امروز

English چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

 اهداف و ماموریت های گروه بیوتکنولوژی کشاورزی:

الف- اهداف بلند مدت(5 ساله)گروه پژوهشی:

  1. تولید گیاهان تراریخته

  2.اصلاح نژاد گیاهی و تولید واریته های مقاوم

  3.ارتقاع کیفیت پژوهش در استان

  4.ارتقای کیفیت آموزش در استان

  5.ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی و تولیدی بیوتکنولوژی منطقه ای و بین الملی جهت مشارکت در روند اقتصاد مقاومتی

  6. 

ایجاد اشتغال و پایه ریزی صنعت بیوتکنولوژی با ارزش افزوده بسیار بالا

  7.ارتقا سطح بیوتکنولوژی استان به عنوان قطب بیوتکنولوژی کشوری و منطقه ای با همکاری پارک علم و فنآوری و مراکز رشد.

 ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی: 

  1-  

فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی و نرم افزاری لازم

  2- تعیین اولویت های منطقه ای و ملی با توجه به آـمایش سرزمین و الگوی کشت

مأموریتهای گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی :

انگشت نگاري DNAگياهان، ميکروارگانيسم ها و آفات مهم مرتبط با کشاورزي.توليد گياهان مقاوم به آفات، امراض، علف کشها و تنشهاي زيستي و غير زيستي. مکان يابي و نشانمند کردن ژنهاي کنترل کننده تنش هاي زيستي و غير زيستي. تبديل نشانگرهاي تصادفي به نشانگرهاي اختصاصي.جداسازي، دست ورزي و همسانه سازي ژنهاي مفيد.ساخت پلاسميد.آناليز مولکولي گياهان تراريخته در سطح DNA،RNA  و تهيه کيت هايي به منظور تسهيل و تسريع شناسايي عوامل بيماريزا در گياهان. اصلاح گياهان از طريق تکنيک کشت بافت، ريزازديادي، توليد گياهان هاپلوئيد و دابل هاپلوئيد، ترکيب پروتوپلاست ها، نجات جنين، ايجاد تنوع سوماکلوني،  بهينه سازي روشهاي تهيه سوسپانسيون سلولي و پروتوپلاست گياهي، گزينش واريانت ها در محيط کشت. انتقال ژن به گياهان زراعي با استفاده از تکنيک هاي آگروباکتريوم، ريز تزريقي و الکتروپوريشن. توليد آنتي بادي و واکسن هاي خوراکي. تحقيق و مطالعه در زمينه ميکروبيولوژي کاربردي و محيطي. توليد سوخت متان از فرآورده هاي پسماند كشاورزي و توسعه سوخت هيدروژن. تامین نیروی انسانی محقق و تامین منابع مالی مورد نیاز 

 

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

 آقای دکتر رضا درویش زاده

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه 

bioins@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  04433440199