امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی بیوالکتروشیمی

ردیف عنوان طرح گروه پژوهشی نام مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
1 طراحی و ساخت کیت های الکتروشیمیایی تشخیص بیماری های مرتبط با اختلالات اسید آمینه فنیل آلانین و تیروزین در انسان بیوالکتروشیمی دکتر اسماعیل حبیبی 96/5/16