امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

لیست تجهیزات موجود در پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه جهت اطلاع پژوهشگران محترم به شرح جدول زیر می باشد   

نام دستگاه

مدل دستگاه

محل استقرار فعلي دستگاه

اولترا سانتریفیوژ

Optima xl100k

آزمایشگاه رادیوبیولوژی

شمارگر بتا

Winspectral

آزمایشگاه رادیوبیولوژی

شمارگر گاما

Walak wizard

آزمایشگاه رادیوبیولوژی

فیتوترون

Marsuskam

فیتوترون

اتوکلاو

SCO

استریلیزاسیون

اتوکلاو

Reyhanteb

استریلیزاسیون

فر استریلیزاتور

Kendro Heraeus

استریلیزاسیون

آب مقطر گیر

Orum Tadjhiz

استریلیزاسیون

دآیونایزر

milipore

ترازوی حساس 5 صفر

Sartorius

استریلیزاسیون

گاز کروماتوگراف جرمی

Trace GC MS Plus Thermo

آزمایشگاه آنالیز سلولی ومولکولی

خشک کن انجمادی

Christ LOC1M

آزمایشگاه آنالیز سلولی ومولکولی

فلوسایتومتر

Dako Galaxy

آزمایشگاه آنالیز سلولی ومولکولی

فریزر ترمو گرادیان 196-

Nicool plus pc

اتاق سرد و گرم

گاز کروماتوگرافی

Teif gostar

آزمایشگاه آنالیز سلولی ومولکولی

یخچال 80-

New Brunswick U570

اتاق سرد و گرم

یخچال 80-

GFL

کلین روم

ترمال سایکلر

ABI Verity 96 well

بیولوژی مولکولی

ترمال سایکلر

Eppendorf Master cycler gradient

بیولوژی مولکولی

اسپکتروفتومتر

Biophotometer eppendorf

بیولوژی مولکولی

اسپکتروفتومتر نانودراپ چند کاره با قابلیت تنظیم طول موج دلخواه

Biotek epoch2

 

سادرن بلات سمی درای

Eppendorf Transblot SD

بیولوژی مولکولی

الکتروفورز عمودی

Bio rad

بیولوژی مولکولی

اسپکتروفوتومتر

Beckman DU530

آزمایشگاه پروتئین شیمی

ژل داکیومنتیشن

Gel logic 212 pro

بیولوژی مولکولی

میکروسانتریفیوژ یخچال دار

Eppendorf 5417R

بیولوژی مولکولی

سانتریفیوژ یخچال دار به همراه روتور ها و ضمائم

sigma

بیولوژی مولکولی

سانتریفیوژ به همراه روتور ها و ضمائم

sigma

کلین روم

غلیظ کننده تحت خلا

5301eppendorf

بیولوژی مولکولی

میکروسانتریفیوژ

Eppendorf 5415D

بیولوژی مولکولی

ترمومیکسر

Eppendorf Comfort

بیولوژی مولکولی

بن ماری

Memmert

بیولوژی مولکولی

بن ماری

Memmert

کلین روم

ورتکس

Genius 3IKA

بیولوژی مولکولی

بعد اول الکتروفرز دوبعدی

GE healthcare bio science

آزمایشگاه پروتئین شیمی

ژل اسکنر

Bio science AB

آزمایشگاه پروتئین شیمی

الکتروفورز ژل سکوئنسینگ

Bio rad

بیولوژی مولکولی

سونیکاتور

Soniprep 150

آزمایشگاه ایمونولوژی

الایزا ریدر فلورومتریک

FLX800

آزمایشگاه ایمونولوژی

الایزا ریدر کروموژنیک

ELX800

آزمایشگاه ایمونولوژی

واشر الایزا

Elx50

آزمایشگاه ایمونولوژی

انکوباتور CO2

New Brunswick

کلین روم

انکوباتور CO2

Memmert

کلین روم

انکوباتور CO2

Memmert

کلین روم

میکروسکوپ

Nikon

کلین روم

میکروسکوپ

Hund wetzler

کلین روم

میکروسکوپ اینورت

Hund wetzler

کلین روم

میکروسکوپ اینورت

Hund wetzler

کلین روم

استریومیکروسکوپ بزرگنمایی 1000

Olympus

کلین روم

روتاری اواپوراتور

Labrota 4000

آزمایشگاه گیاهان دارویی

انکوباتور شیکر یخچال دار

Innova4000New Brunswick

استریلیزاسیون

سانتریفیوژ

Eppendorf 5810R

کلین روم

میکروسکوپ اینورت

Nikon

کلین روم

مایکرواینجکشن

Eppendorf Te300

کلین روم

مولتیپوراتور الکتروپوریشن سیستم

Eppendorf

بیولوژی مولکولی

انکوباتور  سرد

Reihanteb

بیوالکتروشیمی

انکوباتور  هیبریداسیون

GFL 7601

آزمایشگاه آنالیز سلولی ومولکولی

انکوباتور هیبریداسیون

GFL 7601

آزمایشگاه کلونینگ و بیان ژن

شیکر

New Brunswick innova 2000

اتاق سرد و گرم

پی اچ متر

Consort C533

آزمایشگاه بیوالکتروشیمی

پی اچ متر

Consort C533

آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

پی اچ متر

Consort C533

کلین روم

پی اچ متر

Consort C533

انبار

هود لامینار

SEF 188

آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

هود لامینار

SEF 188

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

هود لامینار

BSC126

کلین روم

هود لامینار

BSC126

کلین روم

هود لامینار

BSC126

آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

هود لامینار

BSC126

آزمایشگاه کلونینگ و بیان ژن

هود لامینار

BSC126

آزمایشگاه ایمونولوژی

اسمو متر

Gonotec Osmomat 030

آزمایشگاه آنالیز سلولی ومولکولی

انکوباتور شیکر یخچال دار

New brunsvick

آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

انکوباتور

Eyela Sli 450 n

آزمایشگاه پروتئین شیمی

تانک ازت 47 لیتری نگهداری سلول

Aotocel

کلین روم

تانک ازت 20 لیتری نگهداری ازت

specturm

اتاق سرد و گرم

تانک ازت 8 لیتری نگهداری اسپرم

Taylor Wharton

انبار

تانک ازت 8 لیتری نگهداری اسپرم

Taylor Wharton

انبار

تانک ازت 8 لیتری نگهداری اسپرم

specturm

اتاق سرد و گرم

تانک ازت 8 لیتری نگهداری اسپرم

specturm

اتاق سرد و گرم

تانک ازت 8 لیتری نگهداری اسپرم

specturm

اتاق سرد و گرم

اتاق سرد

 

اتاق سرد و گرم

اتاق گرم

 

اتاق سرد و گرم

آب دوبار تقطیر ساز

GFL

استریلیزاسیون

 

 

 

اتاق جراحی حیوانات جراحی

 

حیوان خانه

قفس نگهداری موش صحرایی

 

حیوان خانه

قفس نگهداری موش

 

حیوان خانه

قفس نگهداری خرگوش

 

حیوان خانه

قفس نگهداری خوکچه هندی

 

حیوان خانه

سل هاروستر

 

رادیوبیولوژی

کلین روم