امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

 

این تقدیر و تشکر همراه با اهدای جایزه نقدی در پی اجرای طرح های کاربردی ملی  مشترک با مراکز تحقیقاتی شرکت دخانیات ایران در سال 90 - 91 انجام پذیرفته است.

http://zistfanavari.urmia.ac.ir/sites/zistfanavari.urmia.ac.ir/files/image.png