امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

 


دیدن نقشهٔ بزرگتر
دیدن نقشهٔ بزرگتر

تماس با پژوهشكده زیست فناوری

آدرس : استان آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان شهید بهشتی - دانشگاه ارومیه

شماره تلفن : 33440199 - 33440198

کدپستی : 5756151818

صندوق پستی : 165

پست الکترونیکی : zistfanavari@urmia.ac.ir