امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی    نرم افزار تخصصی ارزیابی اسلاید های بافتی به صورت حضوری و مجازی   توسط گروه بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی مدرس :دکتر مزدک رازی (دانشیار دانشگاه ارومیه)   

بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی