امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

طرحهای پژوهشی

ردیف عنوان طرح گروه پژوهشی نام مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
11 طراحی و ساخت کیت های الکتروشیمیایی تشخیص بیماری های مرتبط با اختلالات اسید آمینه فنیل آلانین و تیروزین در انسان بیوالکتروشیمی دکتر اسماعیل حبیبی 96/5/16
12 تولید آنزیم های DNA پلیمراز Taq و Pfu بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر مهدی ایمانی 96/5/16 97/8/16
13 ساخت یک کیت جدید استخراج DNA بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر رامین مناف فر 96/5/16 97/5/16
14 تولید دارو های روتین پلاس بیوفلاونوئید ها از منابع گیاهی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر محمدد فتاحی 96/8/30
15 تولید و ارزیابی فعالیت آنزیم ترانس کریپتاز معکوس نوترکیب بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر علیرضا محمودیان
16 مطالعه سويه هاي اکينوکوکوس کرانولوزوس در چرخه اهلي انگل بر اساس توالي نوکلئوتيدي co-1, ND1 بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر محمد یخچالی 86/4/1 87/7/1
17 - اثرات حفاظتي Nigella Sativa از نورونهاي حسي گانگليون پشتينخاعي رت بعد از انجام اکسوتومي بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی دکتر رحیم حب نقی 86/4/1 86/9/15
18 مطالعه مقايسه اي اثرات آنتي اکسيدانتي و ضد دردي silymarin و عصاره Achillea در موش هاي سوري بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی دکتر حسن ملکی نژاد 88/3/15 88/12/15

Pages